1. Zastęp Πρ - 52 Kielecka Drużyna Harcerska - Hufiec ZHP Kielce-Miasto

2. Zastęp
ARMIA CZERWONYCH - 52 Kielecka Drużyna Harcerska - Hufiec ZHP Kielce-Miasto

3. Zastęp NN -
52 Kielecka Drużyna Harcerska - Hufiec ZHP Kielce-Miasto