files/harcerzestarsi.zhp.pl/harcerzsstarsi.png

Wydział Starszoharcerski ZHP
ul. M. Konopnickiej 6 p. 131
00-491 Warszawa

e-mail: harcerzestarsi@zhp.pl

Możesz także skorzystać z zakładki HS-owy Kompas
by trafić bezpośrednio do odpowiedzialnego
za Twoją chorągiew Instruktora Wydziału HS!