1. Zastęp 99 - 99 Tarnowska Drużyna Starszoharcerska „Czerwone Berety”, im. gen. Stanisława Sosabowskiego - Hufiec Tarnów

2. Zastęp SEKOPALEC -
6 DSTH Dioryt - Hufiec Ziemi Wadowickiej

3. Zastęp NWF -
6 DSTH Dioryt - Hufiec Ziemi Wadowickiej

4. Zastęp AQUARIUS -
8 Drużyna Starszoharcerska "Aquarius" - Hufiec Ziemi Wadowickiej