Jeżeli macie pytania, problemy bądź sugestie, to możecie skontaktować się z referatami starszoharcerskimi w Waszych chorągwiach:

Referat Starszoharcerski Chorągwi Białostockiej
kierownik - phm. Edyta Kulesz
kontakt - edytamaruda@o2.pl

Referat Starszoharcerski Chorągwi Dolnośląskiej
kierownik - phm. Paula Rokaszewicz
kontakt - p.rokaszewicz@zhp.net.pl
strona - http://starszaki.zhp.net.pl/

Referat Starszoharcerski Chorągwi Gdańskiej
kierownik - phm. Łukasz Kochowski
kontakt - harcerzestarsi@gdanska.zhp.pl

Referat Starszoharcerski Chorągwi Krakowskiej
kierownik - phm. Małgorzata Bieniek
kontakt - malgorzata.bieniek@zhp.net.pl
strona - http://www.krakowska.zhp.pl/

Referat Starszoharcerski Chorągwi Lubelskiej
kierownik - phm. Agnieszka Kwapiszewska 
strona - http://www.lubelska.zhp.pl/

Referat Starszoharcerski Chorągwi Mazowieckiej
kierownik - pwd. Katarzyna Roguszewska
kontakt - harcerzestarsi@mazowiecka.zhp.pl

Referat Starszoharcerski Chorągwi Opolskiej
kierownik - phm. Magdalena Lenartowicz
kontakt - magda.lenartowicz@zhp.net.pl
strona - http://www.opolska.zhp.pl/

Referat Starszoharcerski Chorągwi Śląskiej
kierownik - phm. Patrycja MAKARSKA - CHACHAJ
strona - http://slaska.zhp.pl/czuwaj/info/starszoharcerski/sklad

Referat Starszoharcerski Chorągwi Wielkopolskiej
kierownik - hm. Stanisław Nowak
kontakt - hs@zhp.wlkp.pl
strona - http://www.hs.zhp.wlkp.pl/

Referat Starszoharcerski Chorągwi Łódzkiej
kierownik - phm. Katarzyna Rytko
kontakt - harcerzestarsi@lodzka.zhp.pl
strona - http://lodzka.zhp.pl/programchl/referat-starszoharcerski/sklad